Ansvarsskjema 

Ansvar og forpliktelse

Jeg samtykker i at “Heng med oss” (Elvehuset AS) fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader og uhell på personer og personlig utstyr, som måtte oppstå under overnattingsturen og aktivitetene i forbindelse  med denne. 

Videre signerer jeg for at leid utstyr er uten skader og i god stand ved ankomst. Undertegnede er erstatningspliktig om det skulle oppstå skade på utstyret i leieperioden.